Portfólio našej činnosti dopĺňajú tesárske práce. Realizujeme rozličné tesárske práce od výstavby krovov cez doplnkové konštrukcie až po rekonštrukcie. Vychádzame z overených postupov, ktoré dopĺňame modernými poznatkami. Kladieme dôraz na použité materiálne a precízne spracovanie.